Kim Jung Gi

김정기 Kim Jung gi Drawing show in 포항

김정기 Kim Jung gi Drawing show in 포항

2020.04.16 Live Drawing

2020.04.16 Live Drawing

Kim Jung Gi - How to Become a Master

Kim Jung Gi - How to Become a Master

Faces & Cars in Different Angles Art Lesson (From Kim Jung Gi)

Faces & Cars in Different Angles Art Lesson (From Kim Jung Gi)

Chuyến tham quan phác thảo của Kim Jung GI - Khám phá trí tuệ sáng tạo của một bậc thầy

Chuyến tham quan phác thảo của Kim Jung GI - Khám phá trí tuệ sáng tạo của một bậc thầy

김정기 JungGi Kim Drawing performance for Christie's

김정기 JungGi Kim Drawing performance for Christie's

Vẽ theo phong cách của Kim Jung Gi và lời Tri Ân đặc biệt l Ryuu Nguyen

Vẽ theo phong cách của Kim Jung Gi và lời Tri Ân đặc biệt l Ryuu Nguyen

KIM JUNG GI draws elegant woman in 140-seconds

KIM JUNG GI draws elegant woman in 140-seconds

김정기 Kim Jung Gi Sudden attack 통제구역 6 Drawing

김정기 Kim Jung Gi Sudden attack 통제구역 6 Drawing

Junggi Kim/ Drawing show at Ficomic 2017 (Comic Barcelona) in Barcelona, Spain

Junggi Kim/ Drawing show at Ficomic 2017 (Comic Barcelona) in Barcelona, Spain

Drawing for gallery Maghen entitled 'Mother'

Drawing for gallery Maghen entitled 'Mother'

Cách vẽ như Kim Jung Gi

Cách vẽ như Kim Jung Gi

Vẽ Phối cảnh trong Bài học Nghệ thuật Tư duy (Từ SuperAni/ Kim Jung Gi)

Vẽ Phối cảnh trong Bài học Nghệ thuật Tư duy (Từ SuperAni/ Kim Jung Gi)

김정기 Kim Jung Gi MOTORCYCLE, 2009

김정기 Kim Jung Gi MOTORCYCLE, 2009

KIM JUNG GI - Detrás del artista / Behind the Artist

KIM JUNG GI - Detrás del artista / Behind the Artist

KimJungGi Drawing Show at Kiyoshi Gallery. 1st day 01. Roppongi,Tokyo,Japan

KimJungGi Drawing Show at Kiyoshi Gallery. 1st day 01. Roppongi,Tokyo,Japan

Kim Jung Gi Watercolor Painting

Kim Jung Gi Watercolor Painting

Kim Jung Gi - Personal Sketchbook Tour

Kim Jung Gi - Personal Sketchbook Tour

Mẹo vẽ nếp gấp quần áo (Từ Kim Jung Gi /SuperAni)

Mẹo vẽ nếp gấp quần áo (Từ Kim Jung Gi /SuperAni)

Anatomy & Perspective Art Lesson (From Kim Jung Gi)

Anatomy & Perspective Art Lesson (From Kim Jung Gi)

The Sketchbook Series - Kim Jung Gi

The Sketchbook Series - Kim Jung Gi

Kim Jung Gi class

Kim Jung Gi class

김정기 Kim Jung gi Drawing show in 포항

김정기 Kim Jung gi Drawing show in 포항

Civil War II Covers Come to Life with Artist Kim Jung Gi!

Civil War II Covers Come to Life with Artist Kim Jung Gi!

Day In The Life of Kim Jong Un

Day In The Life of Kim Jong Un

Moonbin (Astro) và giây phút cuối đời được hé lộ: Em đã đau đớn và cô đơn, khổ sở như thế nào?

Moonbin (Astro) và giây phút cuối đời được hé lộ: Em đã đau đớn và cô đơn, khổ sở như thế nào?

2020.06.08 Live Drawing

2020.06.08 Live Drawing

Kim Jung Gi Sketchbook Tour 2 - You Know You’re Going to Watch it

Kim Jung Gi Sketchbook Tour 2 - You Know You’re Going to Watch it

LIQUID KILL #1 - Cover by Kim Jung Gi

LIQUID KILL #1 - Cover by Kim Jung Gi