Arthur Scargill

Arthur Scargill interview | Miner's strikes | TV Eye | 1984

Arthur Scargill interview | Miner's strikes | TV Eye | 1984

What is the point of Trade Unions? | Arthur Scargill | Youth Television | White Light | 1980

What is the point of Trade Unions? | Arthur Scargill | Youth Television | White Light | 1980

Arthur Scargill - Miners - Thames Television - 1974

Arthur Scargill - Miners - Thames Television - 1974

Arthur Scargill Speaking at Rother Valley, NUM Rally, Miners' Strikes, 1980s

Arthur Scargill Speaking at Rother Valley, NUM Rally, Miners' Strikes, 1980s

Arthur Scargill | The role of the Trade Unions | Youth culture | White light | 1980

Arthur Scargill | The role of the Trade Unions | Youth culture | White light | 1980

Miners dispute | Arthur Scargill | Roy Lynk | Miners Strike | TV Eye | 1985

Miners dispute | Arthur Scargill | Roy Lynk | Miners Strike | TV Eye | 1985

Miners Strike | Arthur Scargill at the miners rally | Arthur Scargill | Protest | TN-84-061-027

Miners Strike | Arthur Scargill at the miners rally | Arthur Scargill | Protest | TN-84-061-027

Trade union movement | Secondary Picketing | Arthur Scargill | TV Eye | 1980

Trade union movement | Secondary Picketing | Arthur Scargill | TV Eye | 1980

Maggie and the miners - were the army at the ready?

Maggie and the miners - were the army at the ready?

Arthur Scargill Arrives At The Orgreave Picket, Miners' Strikes, 1984

Arthur Scargill Arrives At The Orgreave Picket, Miners' Strikes, 1984

Arthur Scargill Addressing Crowd of Miners, Orgreave, 1984

Arthur Scargill Addressing Crowd of Miners, Orgreave, 1984

BBC Look North ngày 10 tháng 2 năm 2022 ĐỘC QUYỀN: Cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Arthur Scargill, 84 tuổi

BBC Look North ngày 10 tháng 2 năm 2022 ĐỘC QUYỀN: Cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Arthur Scargill, 84 tuổi

Cuộc đình công của thợ mỏ - 30 năm kể từ cuộc khủng hoảng hầm lò năm 1984

Cuộc đình công của thợ mỏ - 30 năm kể từ cuộc khủng hoảng hầm lò năm 1984

Những người thợ mỏ vui mừng Thatcher đã ra đi

Những người thợ mỏ vui mừng Thatcher đã ra đi

Tony Blair explains what he thinks changed Putin

Tony Blair explains what he thinks changed Putin

Miners Dispute | Miners Strike | Miners Demonstration | Arthur Scargill | TN-84-061-027

Miners Dispute | Miners Strike | Miners Demonstration | Arthur Scargill | TN-84-061-027

BBC Midlands Today 10th February 2022 Arthur Scargill marks 50th anniversary of Saltley Gate

BBC Midlands Today 10th February 2022 Arthur Scargill marks 50th anniversary of Saltley Gate

Arthur Scargill and Tony Benn, Rother Valley Miners' Strike Rally, 1984

Arthur Scargill and Tony Benn, Rother Valley Miners' Strike Rally, 1984

Arthur Scargill, Wes Streeting, Boris Johnson: Dan Wootton Tonight panel nominate Union Jackass

Arthur Scargill, Wes Streeting, Boris Johnson: Dan Wootton Tonight panel nominate Union Jackass

Arthur Scargill Interview 1984

Arthur Scargill Interview 1984

Lord Kinnock - The 1984 Miners' Strike and the Death of Industrial Britain

Lord Kinnock - The 1984 Miners' Strike and the Death of Industrial Britain

Margaret Thatcher death: We look at her war with the National Union of Miners

Margaret Thatcher death: We look at her war with the National Union of Miners

Boris Johnson attacks Keir Starmer's picketing MPs at feisty PMQs

Boris Johnson attacks Keir Starmer's picketing MPs at feisty PMQs