Welcome to Fun Games!

Thì ra số phận "Global Ban" của Zeros đã được Tinikun tiên tri từ lâu

If you don’t see this Video, please see on Youtube
Source: https://www.youtube.com/watch?v=GPSXNDFVrRsĐang tải...